Unitet
    Footnotes
    Theme

    Unitet

    Të bëhesh një në mendim, dëshirë dhe qëllim, së pari me Atin tonë në Qiell e Jezu Krishtin dhe më pas me shenjtorë të tjerë.