Saducenj
    Footnotes
    Theme

    Saducenj

    Një pjesë e vogël, por e fuqishme politikisht, ose një klasë shoqërore mes judenjve. Ata ndoshta ishin të mirënjohur për besimin e tyre të ngurtë, për bindjen ndaj shkronjës së ligjit të Moisiut dhe për mospranimin e realitetit të shpirtrave dhe engjëjve, si dhe mospranimin e doktrinave të ringjalljes dhe të jetës së përjetshme (Mr. 12:18–27; Vep. 4:1–3; 23:7–8).