Andrea
    Footnotes
    Theme

    Andrea

    Në Dhjatën e Re, vëllai i Simon Pjetrit dhe njëri nga Dymbëdhjetë Apostujt, i cili u thirr nga Jezusi gjatë shërbesës së tij të vdekshme (Mt. 4:18–19; Mr. 1:16–18, 29).