Lemueli
    Footnotes
    Theme

    Lemueli

    Në Librin e Mormonit, biri i dytë i Lehit dhe njëri prej vëllezërve më të mëdhenj të Nefit. Ai u bashkua me Lamanin për të kundërshtuar Nefin.