Kir
    Footnotes
    Theme

    Kir

    Në Dhjatën e Vjetër, mbreti i Persisë që plotësoi profecinë e Isaias (2 Kro. 36:22–23; Isa. 44:28; 45:1) duke i lejuar judenjtë të kthehen në Jeruzalem për të rindërtuar tempullin, duke i dhënë kështu pjesërisht fund robërisë babilonase. Profecia e Isaias u bë rreth 180 vjet përpara veprimit të mbretit.