Phelps, William W.
    Footnotes
    Theme

    Phelps, William W.

    Një anëtar dhe udhëheqës i hershëm në Kishë pasi ajo u rivendos më 1830. Zoti e thirri William Phelps-in të ishte një tipograf për Kishën (DeB 57:11; 58:40; 70:1).