Damask
    Footnotes
    Theme

    Damask

    Një qytet i lashtë i Sirisë.

    Damasku ndodhet në një pllajë pjellore në buzë të shkretëtirës dhe ujitet mirë prej lumit Barada. Përmendet shpesh në shkrimet e shenjta (duke filluar me Zan. 15:2). Pali ishte në udhë për në Damask, kur Zoti i ringjallur iu shfaq atij (Vep. 9:1–27; 22:5–16; 26:12–20; 2 Kor. 11:32–33).