Filemon
    Footnotes
    Theme

    Filemon

    Një i krishterë në Dhjatën e Re që zotëronte skllavin Onesim, i cili u largua dhe u bashkua me Palin. Pali e ktheu Onesimin përsëri tek Filemoni me një letër që i kërkonte Filemonit ta falte skllavin.