Zjarr
    Footnotes

    Zjarr

    Një simbol për pastrimin, dëlirësinë ose shenjtërimin. Zjarri mund të shërbejë gjithashtu si simbol i pranisë së Perëndisë.