Laman
    Footnotes
    Theme

    Laman

    Në Librin e Mormonit, biri më i madh i Lehit dhe Sarës dhe vëllai më i madh i Nefit (1 Ne. 2:5). Lamani përgjithësisht zgjodhi të bënte keq në vend të bënte mirë.