Dhurata të Shpirtit
    Footnotes
    Theme

    Dhurata të Shpirtit

    Bekime shpirtërore të veçanta të dhëna nga Zoti individëve të denjë për përfitimin e tyre vetjak dhe që ata t’i përdorin në bekimin e të tjerëve. Për një përshkrim të dhuratave të Shpirtit, studioni Doktrina e Besëlidhje 46:11–33; 1 Korintasve 12:1–12; Moroni 10:8–18.