Përsosur (i)
    Footnotes
    Theme

    Përsosur (i)

    I zhvilluar plotësisht, tërësisht dhe krejtësisht; tërësisht i drejtë. I përsosur gjithashtu mund të kuptojë pa mëkat ose ligësi. Vetëm Krishti ishte tërësisht i përsosur. Pasuesit e vërtetë të Krishtit mund të bëhen të përsosur me anë të hirit dhe shlyerjes së tij.