Shpëtimtar
Footnotes
Theme

Shpëtimtar

Dikush që shpëton. Jezu Krishti, nëpërmjet shlyerjes së tij, dha shëlbim dhe shpëtim për gjithë njerëzimin. “Shpëtimtar” është një emër dhe një titull i Jezu Krishtit.