Vajosur(i) i
    Footnotes
    Theme

    Vajosur(i) i

    Jezusi quhet Krisht (një fjalë greke) ose Mesia (një fjalë aramaike). Që të dyja fjalët do të thonë “i vajosuri”. Ai është i vetmi që u vajos nga Ati për të qenë përfaqësuesi personal i Atit në të gjitha gjërat lidhur me shpëtimin e njerëzimit.