Flamur
    Footnotes
    Theme

    Flamur

    Në shkrimet e shenjta, një shenjë rreth së cilës njerëzit bashkohen në një unitet qëllimi ose identiteti. Në kohët e lashta, një flamur shërbente si një pikë grumbullimi për ushtarët në një betejë. Libri i Mormonit dhe Kisha e Jezu Krishtit janë flamurët simbolikë për të gjitha kombet e tokës.