Pagëzim Foshnje
    Footnotes
    Theme

    Pagëzim Foshnje

    Praktika e panevojshme e pagëzimit të bebeve dhe fëmijëve që janë nën moshën e përgjegjshmërisë, e cila është tetë vjeç. Zoti dënon pagëzimin e foshnjave (Moro. 8:10–21). Fëmijët linden të pafajshëm dhe pa mëkat. Satani nuk ka fuqi të tundojë fëmijët, derisa ata fillojnë të bëhen të përgjegjshëm (DeB 29:46–47), kështu që ata nuk kanë nevojë të pendohen ose të pagëzohen. Fëmijët duhet të pagëzohen në moshën tetë vjeç (DeB 68:25–27).