Psalm
  Footnotes
  Theme

  Psalm

  Një poemë ose hymn i frymëzuar.

  Libri i Psalmeve

  Një libër i Dhjatës së Vjetër që përmban një mbledhje psalmesh, shumë prej të cilave janë rreth Krishtit. Libri i Psalmeve citohet shpesh në Dhjatën e Re.

  Davidi shkroi shumë nga Psalmet. Psalmet u shkruan si përlëvdime për Perëndinë. Shumë u shoqëruan me muzikë.