Detyrë, Nëpunës
    Footnotes
    Theme

    Detyrë, Nëpunës

    Pozitë autoriteti ose përgjegjësie në një organizatë, shpesh e përdorur në shkrimet e shenjta për të kuptuar një pozitë autoriteti të priftërisë; gjithashtu mund të kuptojë detyrat e caktuara për pozitën ose personin i cili e mban atë pozitë.