Para
    Footnotes
    Theme

    Para

    Monedha, letër, vërtetime ose diçka që njerëzit e përdorin si pagesë për mallra ose shërbime. Nganjëherë është simbol i materializmit.