Smith, Hyrum
    Footnotes
    Theme

    Smith, Hyrum

    Një vëlla më i madh dhe bashkëpunëtor besnik i Joseph Smith-it. Hyrum lindi më 9 shkurt 1800. Ai i shërben si ndihmës Joseph-it në Presidencinë e Kishës, si edhe duke qenë patriarku i dytë i Kishës. Më 27 qershor 1844, ai u martirizua së bashku me Joseph-in në burgun e Carthage-t.