Shtëpi Ruajtjeje
    Footnotes
    Theme

    Shtëpi Ruajtjeje

    Një vend ku një peshkop pranon, mban nën kujdes dhe shpërndan ofertat e përkushtuara të varfërve nga shenjtorët e ditëve të mëvonshme. Çdo shtëpi ruajtje mund të jetë aq e madhe ose aq e vogël sa e kërkojnë rrethanat. Shenjtorët besnikë i dhurojnë talente, aftësi, materiale dhe mjete financiare peshkopit për t’u kujdesur për të varfrit në kohë nevoje. Prandaj një shtëpi ruajtjeje mund të përfshijë një listë shërbimesh të disponueshme, para, ushqime ose artikuj të tjerë. Peshkopi është përgjegjësi i shtëpisë së ruajtjes dhe shpërndan të mira materiale dhe shërbime sipas nevojës dhe ashtu siç drejtohet nga Shpirti i Zotit (DeB 42:29–36; 82:14–19).