Moroniha, Bir i Kapiten Moronit
    Footnotes
    Theme

    Moroniha, Bir i Kapiten Moronit

    Një komandant nefit i drejtë në Librin e Mormonit (rreth 60 para K.).