Fjalë e Urtë
  Footnotes
  Theme

  Fjalë e Urtë

  Një thënie ose një këshillë e shkurtër morale.

  Libri i Fjalëve të Urta

  Një libër i Dhjatës së Vjetër që përmban shumë shëmbëlltyra, thënie dhe poema, disa prej të cilave u shkruan nga Salomoni. Libri i Fjalëve të Urta citohet shpesh në Dhjatën e Re.

  Kapitujt 1–9 përmbajnë shpjegimin e urtësisë së vërtetë. Kapitujt 10–24 përmbajnë një përmbledhje të thënieve rreth mënyrave të drejta dhe të gabuara të jetesës. Kapitujt 25–29 përmbajnë fjalët e urta të Salomonit që u shënuan nga njerëzit e Ezekias, mbretit të Judës. Kapitujt 30–31 përfshijnë një përshkrim të një gruaje të virtytshme.