Autoritet
    Footnotes
    Theme

    Autoritet

    Leja e dhënë njerëzve në tokë, të thirrur ose të shuguruar për të vepruar për Perëndinë dhe në emër të Perëndisë, Atit, ose Jezu Krishtit në kryerjen e punës së Perëndisë.