Zenos
    Footnotes
    Theme

    Zenos

    Një profet i Izraelit në kohët e Dhjatës së Vjetër, profecitë e të cilit për misionin e Krishtit gjenden vetëm në Librin e Mormonit.