Njerëz të Mbretit
    Footnotes
    Theme

    Njerëz të Mbretit

    Në Librin e Mormonit, një grup që deshën të përmbysnin qeverinë e nefitëve (Alma 51:1–8).