Lumturitë
    Footnotes
    Theme

    Lumturitë

    Një seri mësimesh që Jezusi dha në Predikimin në Mal, të cilat përshkruajnë një karakter të pastruar dhe shpirtëror (Mt. 5:3–12; Llu. 6:20–23). Lumturitë vendosen në një mënyrë të tillë, që secila thënie ngrihet mbi atë që e paraprin. Një anal më i kuptueshëm dhe më i saktë për Lumturitë gjendet në 3 Ne. 12.