Mormon(ë)
    Footnotes
    Theme

    Mormon(ë)

    Emri Mormon u krijua nga njerëz që nuk ishin anëtarë të Kishës për t’iu drejtuar anëtarëve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Emri vjen nga libri i shenjtë i shkrimeve të përmbledhura nga profeti i lashtë Mormoni dhe i titulluar Libri i Mormonit. Emri i dhënë nga Zoti me të cilin anëtarët e Kishës duhet të njihen është “shenjtorë”. Emri i saktë i Kishës është Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.