Kuptuar(it) (të)
    Footnotes
    Theme

    Kuptuar(it) (të)

    Të fitosh dituri ose të dallosh kuptimin e disa të vërtetave, duke përfshirë zbatimin e tij në jetë.