Grindje
    Footnotes
    Theme

    Grindje

    Zënie, debat dhe mosmarrëveshje. Grindja, veçanërisht ndërmjet anëtarëve të Kishës së Zotit ose ndërmjet anëtarëve të një familje, nuk është e kënaqshme për Zotin.