Heqje e Mëkateve
    Footnotes
    Theme

    Heqje e Mëkateve

    Falje për keqbërje bazuar në kushtin e pendimit. Heqja e mëkateve bëhet e mundur nëpërmjet shlyerjes së Jezu Krishtit. Një njeri fiton heqje të mëkateve të tij nëse ka besim në Krishtin, pendohet për mëkatet e tij, merr ordinancat e pagëzimit dhe të vënies së duarve për dhuratën e Frymës së Shenjtë dhe u bindet urdhërimeve të Perëndisë (NeB 1:3–4).