Altar
    Footnotes
    Theme

    Altar

    Një ndërtim i përdorur për flijime, blatime dhe adhurim.