Virtyt
    Footnotes
    Theme

    Virtyt

    Integritet dhe shkëlqyeshmëri morale, fuqi dhe forcë (Llu. 8:46), ose pastërti seksuale (Moro. 9:9).