Whitmer, David
    Footnotes
    Theme

    Whitmer, David

    Një udhëheqës i hershëm në Kishën e rivendosur dhe një nga Tre Dëshmitarët për origjinën hyjnore dhe vërtetësinë e Librit të Mormonit (DeB 14, 17–18). Zoti i dha atij udhëzime personale në DeB 14 dhe 30:1–4.