Ruaj, Roje
    Footnotes
    Theme

    Ruaj, Roje

    Të jesh vigjilent, të vëzhgosh. Një njeri që ruhet dhe bindet është gati dhe i përgatitur. Rojet janë udhëheqës që thirren nga përfaqësues të Zotit për të patur përgjegjësi të veçanta për mirëqenien e të tjerëve. Ata që thirren si udhëheqës kanë një përgjegjësi të veçantë të jenë gjithashtu roje për pjesën tjetër të botës.