Peshkop
    Footnotes
    Theme

    Peshkop

    Do të thotë “mbikqyrës”, një detyrë ose pozitë përgjegjësie. Peshkop është një detyrë e shuguruar në Priftërinë Aarone (DeB 20:67; 107:87–88) dhe një peshkop është një gjykatës i përbashkët në Izrael (DeB 107:72, 74).