Epshor, Epsh
    Footnotes
    Theme

    Epshor, Epsh

    Një dëshirim ose dëshirë për kënaqësi fizike të padrejtë, veçanërisht imoralitet seksual.