Mistere të Perëndisë
    Footnotes
    Theme

    Mistere të Perëndisë

    Misteret e Perëndisë janë të vërteta shpirtërore të njohura vetëm nëpërmjet zbulesës. Perëndia ua zbulon misteret e tij atyre që janë të bindur ndaj ungjillit. Disa prej mistereve të Perëndisë janë ende për t’u zbuluar.