Gjumë
    Footnotes
    Theme

    Gjumë

    Një gjendje pushimi në të cilën një person është joaktiv dhe i pandërgjegjshëm. Zoti i ka këshilluar shenjtorët e tij që të mos flenë më gjatë sesa është e nevojshme (DeB 88:124). Gjumi mund të jetë gjithashtu një simbol për vdekjen shpirtërore (1 Kor. 11:30; 2 Ne. 1:13) ose për vdekjen fizike (Morm. 9:13).