Nefi, Bir i Helamanit
    Footnotes
    Theme

    Nefi, Bir i Helamanit

    Në Librin e Mormonit, një profet dhe misionar i madh nefit.