Përkushtoj, Ligj i Përkushtimit
    Footnotes
    Theme

    Përkushtoj, Ligj i Përkushtimit

    Të dedikosh, të bësh të shenjtë ose të bëhesh i drejtë. Ligji i përkushtimit është një parim hyjnor me anë të të cilit burra dhe gra, në mënyrë vullnetare, ia përkushtojnë kohën, talentet dhe pasurinë e tyre materiale ngritjes dhe ndërtimit të mbretërisë së Perëndisë.