Pemë e Jetës
    Footnotes
    Theme

    Pemë e Jetës

    Një pemë në kopshtin e Edenit dhe parajsën e Perëndisë (Zan. 2:9; Zbu. 2:7). Në ëndrrën e Lehit pema e jetës përfaqëson dashurinë e Perëndisë dhe asaj i referohet si më e madhja nga të gjitha dhuratat e Perëndisë (1 Ne. 8; 11:21–22, 25; 15:36).