Predikues(it)
    Footnotes
    Theme

    Predikues(it)

    Një libër në Dhjatën e Vjetër që përmban mendime mbi disa prej problemeve më të thella të jetës.

    Autori i librit, predikuesi, e shkruan pjesën më të madhe të librit nga pikëpamja e atyre që nuk e kanë të kuptuarin e ungjillit. Ai shkruan sipas ndjenjave të njerëzve të botës—domethënë të atyre “nën diell” (Pre. 1:9). Pjesa më e madhe e librit duket negative dhe pesimiste (Pre. 9:5, 10). Kjo nuk është sesi Zoti do të donte që ne ta mendonim jetën, por më shumë sesi predikuesi ka vërejtur që gjërat iu dukën njerëzve të pandriçuar në tokë. Pjesa më shpirtërore e librit është në kapitujt 11 dhe 12 ku shkrimtari përfundon se e vetmja gjë me vlerë jetëgjatë është bindja ndaj urdhërimeve të Perëndisë.