Fushë
    Footnotes
    Theme

    Fushë

    Në shkrimet e shenjta, një sipërfaqe e hapur toke e përdorur për kultivim ose kullotë. Shpesh ajo simbolizon botën dhe njerëzit e saj.