Mendime
    Footnotes
    Theme

    Mendime

    Ide, koncepte dhe shëmbëlltyra në mendjen e një njeriu. Fuqia për të menduar është një dhuratë nga Perëndia dhe ne jemi të lirë të zgjedhim sesi e përdorim fuqinë tonë për të menduar. Mënyra sesi mendojmë ndikon shumë veprimet dhe sjelljen, si dhe gjendjen tonë pas kësaj jete. Mendime të drejta çojnë në shpëtim; mendime të këqija çojnë në mallkim.