Juda, Vëlla i Jakobit
    Footnotes
    Theme

    Juda, Vëlla i Jakobit

    Në Dhjatën e Re, njëri nga Dymbëdhjetë Apostujt fillestarë të Jezu Krishtit (Llu. 6:13–16). Ai ndoshta njihet edhe si Lebeu Tadeasi (Mt. 10:2–4).