Këshill në Qiell
    Footnotes
    Theme

    Këshill në Qiell

    Rasti në jetën para lindjes, kur Ati ua paraqiti planin e tij fëmijëve të tij shpirtërorë, të cilët do të vinin në këtë tokë.