Zot i Ushtrive
    Footnotes
    Theme

    Zot i Ushtrive

    Një emër tjetër për Jezu Krishtin. Ai mbretëron mbi ushtritë e qiellit e të tokës dhe udhëheq të drejtët kundër të ligjve (DeB 29:9; 121:23).