Peshkop Kryesues
    Footnotes
    Theme

    Peshkop Kryesues

    Një Autoritet i Përgjithshëm në Kishë. Ai ka përgjegjësi të përgjithshme për mirëqenien tokësore të Kishës (DeB 107:68). Peshkopi kryesues dhe këshilltarët e tij, të cilët janë gjithashtu Autoritete të Përgjithshme, kryesojnë mbi Priftërinë Aarone të Kishës (DeB 68:16–17; 107:76, 87–88).