Young, Brigham
    Footnotes
    Theme

    Young, Brigham

    Një apostull i hershëm në këtë periudhë kohore dhe presidenti i dytë i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ai i udhëhoqi shenjtorët nga Nauvoo, Illinois, drejt perëndimit për në luginën e Salt Lake-t dhe ishte një kolonizues i madh në pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara.